បើកអាខោនថ្មីថ្ងៃនេះ ថែម 28$

លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូន
1.    កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីរបស់ CS288 ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ។
2.    សមាជិកថ្មីដែលដាក់ប្រាក់ដំបូងយ៉ាងហោចណាស់ $10 នឹងទទួលប្រាក់រង្វាន់ $28។
3.    ដើម្បីស្នើសុំការផ្តល់ជូននេះ សមាជិកត្រូវទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង បន្ទាប់ពីដាក់ប្រាក់ដំបូងបានជោគជ័យ។
4.    ទឹកប្រាក់បន្ថែមតម្រូវអោយភ្នាល់វិលជុំចំនួន ៣ដង, ឧ. (10+28)*3 = $114 ក្នុងទំព័រកីឡារបស់ CS288 ដែលបានជ្រើសរើស ជាមុនសិន ទើបអាចស្នើសុំដកប្រាក់បាន។

ប្រាក់រង្វាន់ តម្រូវការជុំភ្នាល់ ដាក់ប្រាក់អប្បរមា
$28 X3 $10


5.    សម្រាប់លេងតែលើការកម្សាន្ដ កីឡាបាល់ បកចាប់ពី ២គូឡើងទៅ
6.    ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបាន ច្រើនបំផុត $88
7.    ការផ្ដល់ជូននេះ មានសុពលភាពពីថ្ងៃនេះ រហូតថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

 

លក្ខខណ្ឌទូទៅ
1. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាងនៅក្នុងហ្គេមតែមួយ​ នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។
2. CS288 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ លុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី ដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណៈជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​។
3. រាល់ការផ្តល់ជូនពី CS288 ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមតែគណនីមួយតែប៉ុណ្ណោះ សំរាប់មនុស្សម្នាក់ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP។ ដូចគ្នានេះដែរ CS288 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់។
4. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍"៕

ប្រម៉ូតសិនផ្សេងៗទៀត

Cock Fight

ថែមជូន ៥% រាល់ថ្ងៃ

Sports

ចាក់បាល់បកចាញ់ ៣គូ ជូនរង្វាន់ 28$

Sports

សមាជិកថ្មីថែម $8

Casino

សមាជិកថ្មីថែម 100%

ចូលទៅកាន់ ហ្វេសបុកផេកពួកយើង

ទំព័រដើម ផ្សាយផ្ទាល់ ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង